,, Víťazovský kotlíkový guláš,,

 16.05.2022

Obec Víťazovce,  poslanci Obecného zastupiteľstva a Únia žien

 Vás pozývajú na 2. ročník súťaže

„Víťazovský kotlíkový guláš“

Dňa : 09.07.2022, sobota, začiatok varenia :  11.00 – 11.30 h.

Ochutnávka a vyhodnotenie:  16.00 hod.,  porota bude nezávislá

Miesto konania : ihrisko za Domom športových hier

Každý kto má záujem sa môže (musí) prihlásiť na Obecný úrad, osobne , e-mailom na adrese : ouvitazovce@gmail.com,  telefonický : 0577795431, 0905541629, 0907913421  do 06.07.2022.

Obec poskytne pracovný stôl.

Kotlík a suroviny na varenie guľášu si každé družstvo donesie podľa individuálnych potrieb.

Upozorňujeme, že je potrebné si zabezpečiť drevo na varenie, dobrú náladu a tajný receptJ.

V prípade nepriaznivého počasia budeme musieť improvizovať, ochranu pred slnkom, prípadne pred dažďom si musí zabezpečiť každé družstvo individuálne.

Upozornenie

V prípade nízkeho záujmu sa súťaž neuskutočníL

V prípade nepriaznivého počasia budeme musieť improvizovať, ochranu pred slnkom, prípadne pred dažďom si musí zabezpečiť každé družstvo individuálne.

Očakávame dobrú náladu a tajný recept J


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5