Kontakty

Toto webové sídlo www.vitazovce.sk spravuje Obec Víťazovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Víťazovce 

Adresa:
Obecný úrad Víťazovce  
Víťazovce 90
067 24 Lukačovce pri Humennom

IČO: 00323756

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Región: Horný Zemplín
Počet obyvateľov: 303
Rozloha: 557 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1451

Všeobecné informácie: ouvitazovce@gmail.com
Podateľňa: ouvitazovce@gmail.com
Starosta: ouvitazovce@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@vitazovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 577 795 431, +421 905 541 629

E-mail: ouvitazovce@gmail.com

Kompetencie:
Obec Víťazovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Víťazovce je zriadený v obci Ptičie.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

​info@webex.sk