Samospráva

Starostka obce:

- zvolená občanmi obce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Ing. Veronika Pošiková
0905 541629

ouvitazovce@gmail.com

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  • Jozef Kondrát - zástupca starostky
  • Ing. Miroslav Kondrát
  • Ing. Marek Žak
  • Anna Čišovská
  • Ján Pavlovský, bc.

Pracovníčka obecného úradu:

Lenka Sabolová, bc.

0907913421

ouvitazovce@gmail.com