Cirkev | Cirkev

Obec Víťazovce s kostolom  Sv. Cyrila a Metóda (r.1974) je filiálkou Rímskokatolíckej farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Ohradzanoch

Farár: Mgr. Vincent Pristaš

Presbyterát

19. júna 1999 - Košice
Predchádzajúce pôsobiská

1999 - farnosť Bardejov - sv. Egíd
2001 - farnosť Ľubiša
2003 - farnosť Košice - sv. Gorazd
2004 - farnosť Moladava nad Bodvou
2005 - farnosť Staré
2011 - farnosť Čerhov
2017 - farnosť Ohradzany

Kaplán: Peter Fajerčák (do júla 2019)

Národné celosvetové stretnutie mládeže 2019 v Paname

Panama 21.februára – Od otvorenia možnosti prihlasovania sa na Svetové dni mládeže v Paname neubehli ešte ani dva týždne a organizátori už prijali prihlášky od viac ako 40 tisíc mladých rozdelených do takmer 1000 skupín. Pre agentúru Sir to uviedol zodpovedný za sekciu mladých v rámci Dikastéria pre laikov, rodinu a život João Chagas, ktorý sa spolupodieľa na organizovaní SDM v Paname. Mladí sa zídu v stredoamerickom štáte v dňoch 22. - 27. januára 2019 a témou stretnutia sú slová Evanjelia podľa Lukáša: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (1,38).

Ako uviedol otec Chagas, dikastérium má dobre rozbehnutú spoluprácu s miestnym organizačným výborom. Prezradil tiež, že „v dňoch 7. až 9. júna je na pláne prípravné stretnutie približne 300 zástupcov z celého sveta, ktorí sú zodpovední za pastoráciu mladých. Pri tejto príležitosti by mala byť predstavená väčšia časť programu Diecéznych dní, festivalu povolaní, spolu s ukážkou miest liturgických slávení a spovedania.“

Stretnutie v Paname sa bude niesť v latinskoamerickom rytme, rovnako ako SDM v Rio de Janeiro v roku 2013, podotkol otec Chagas, pričom dodal, že pútnici počas Diecéznych dní budú prijatí aj vo farnostiach na Kostarike a v Nikarague.

Medzi výzvami, ktoré čakajú na mladých účastníkov, otec João Chagas menoval aj potrebu „postaviť sa do pozície pútnika, čo si vyžaduje jednoduchý, triezvy a obetavý životný štýl.