Dokumenty

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Oznámenie o začatí územného konania Uznesenia Záverečný účet obce Víťazovce Rozpočet Rôzne Výrub drevín Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky Žiadosti Všeobecné záväzné nariadenie