Dokumenty

Uznesenia Záverečný účet obce Víťazovce Rozpočet Rôzne Výrub drevín Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky Žiadosti Všeobecné záväzné nariadenie