Dokumenty

Oznámenie o začatí územného konania Kolaudačné rozhodnutia Miestne komunikácie Uznesenia Záverečný účet obce Víťazovce Rozpočet Rôzne Výrub drevín Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky Žiadosti Všeobecné záväzné nariadenie