Dokumenty

Kolaudačné rozhodnutia Dohovor partnerov o realizácii mikroprojektu Miestne komunikácie Plánované odstávky elektrickej energie Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Oznámenie o začatí územného konania Uznesenia Záverečný účet obce Víťazovce Rozpočet Rôzne Výrub drevín Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky Žiadosti Všeobecné záväzné nariadenie