Dokumenty

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO PORIADKY A SMERNICE Činnosti hlavného kontrolóra obce VODOVOD Výkaz o komunálnom odpade ŽP 6-01 Miera Vytriedenia odpadu Tlačivá Záverečný účet obce Víťazovce Rozpočet Všeobecné záväzné nariadenie Uznesenia Oznámenie o začatí územného konania Kolaudačné rozhodnutia Miestne komunikácie Rôzne Žiadosti Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky Výrub drevín