Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 40)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
105/2023 Darovanie finančných prostriedkov Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
1 226 €
23054008U01 Podpora z fondu formou dotácie Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Environmentálny fond
2 225 632 €
23/35/054/1049 Vytvorenie pracovného miesta-pomoc obciam zasiahnutým zemetrasením Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
23/35/010/94 §10 Aktivačná činnosť Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
72/O-23 Audit účtovnej uzávierky Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
420 €
5190063692 úrazové poistenie Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
20 €
23/35/054/849 Podpora udržania pracovných návykov Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
88/23 Internet banking Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Československá obchodná banka, a.s.
0 €
87/2023 Bežný účet Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Československá obchodná banka, a.s.
0 €
86/2023 Bežný účet Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Československá obchodná banka, a.s.
0 €
1372/2023/OPR Poskytnutie dotácie na bežné výdavky Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2 923 €
IROP-Z302091CYH1-91-108 Poskytnutie NFP - Riešenie migračných výziev v obci Víťazovce Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
7 800 €
5190062907 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
20 €
15/2023 Grant v hodnote 2000€ Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Nadácia Alianz
2 000 €
23/35/054/658 Aktivačná činnosť Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
63/2023 Poradensko konzultačná činnosť Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
350 €
23/35/054/182-01 Aktivácia nezamestnaných občanov Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
276/16/2023/závod HN Obecný vodovod Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
0 €
43/2023 Poradenská a administratívna činnosť Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
300 €
5/2023 Zabezpečenie Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk