Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 55)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
54/2024 Poradensko konzultačná činnosť Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
400 €
2024/52 Združené nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
20/03/2024 Víťazovce - Vodovod Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Gepstav Michalovce, a.s.
1 264 420.55 €
5190064560 Úrazové poistenie Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
15 €
24/35/054/34 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
04/2024 Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Nadácia PSK pre podporu rodiny
12 000 €
230540 - 1 Zmena niektorých ustanovení zmluvy Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Environmentálny fond
0 €
2024/43 Skupinový vodovod Ohradzany-Baškovce-ČS s Vodojem Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Obec Baškovce
0 €
2024/070 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
10 000 €
D č.1-23/35/054/1049 Úprava minimálnej mzdy 2024 Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Generované portálom Uradne.sk