Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 59)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
24/35/054/394 Poskytnutie FP úradom na vytvorenie pracovných miezd Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
6 423.55 €
2 Poskytnutie podpory z EF formou dotácie Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Environmentálny fond
0 €
5190065157 Úrazové poistenie Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
15 €
24/35/054/339 Podpora udržania pracovných miezd Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
54/2024 Poradensko konzultačná činnosť Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
400 €
2024/52 Združené nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
20/03/2024 Víťazovce - Vodovod Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Gepstav Michalovce, a.s.
1 264 420.55 €
5190064560 Úrazové poistenie Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
15 €
24/35/054/34 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
04/2024 Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Nadácia PSK pre podporu rodiny
12 000 €
Generované portálom Uradne.sk