Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 25)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
63/2023 Poradensko konzultačná činnosť Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
350 €
23/35/054/182-01 Aktivácia nezamestnaných občanov Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
276/16/2023/závod HN Obecný vodovod Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
0 €
43/2023 Poradenská a administratívna činnosť Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
300 €
5/2023 Zabezpečenie Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
5190056589 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
30 €
4/2023 Úprava základnej zmluvy o poskytovaní služieb triedeného zberu Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Fúra, s.r.o.
0 €
23/35/054/182 Aktivácia nezamestnaných Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
2023/25 poradensko konzultačná činnosť Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
500 €
3-63/2021-230 tabletový počítač Samsung Galaxy Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
1/2022 Kybernetická bezpečnosť Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: BM PROTECT s.r.o.
0 €
1 Výkon činnosti oprávnenej osoby Odb.: Obecný podnik Víťazovce, s.r.o.
Dod.: JUDr.Radovan Bilý, advokát
0 €
1/2023 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Fúra, s.r.o.
0 €
RA-SNCA/20195812 Elektronická pečať Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: NASES
0 €
22/35/010/81 § 10 - aktivačná činnosť Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
863/10/2022 Prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
0 €
41/010/22 Predfinancovanie dotácie projektu Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
55 083.50 €
05/2022 Magnetky obce Víťazovce Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Matúš Kimák
200 €
4/2022 AUDIT účtovnej závierky 2021 Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ing. Matúš Karas
420 €
462022 Zmluva o dielo Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: MARO, s.r.o.
83 716.14 €
Generované portálom Uradne.sk