Zmluvy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb GDPR - Zodpovedná osoba Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odbornej praxe Zmluva s požiarnym technikom 2018 Archív