2024 Voľby prezidenta SR

 18.01.2024

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

ouvitazovce@gmail.com

Poštová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Obecný úrad Víťazovce, Víťazovce 90, 06724

Volebná miestnosť:

Obecný úrad Víťazovce, Víťazovce 90, zasadacia miestnosť

Osoba pre organizačno-technickú prípravu volieb:

Sabolová Lenka, 0907913421, ouvitazovce@gmail.com

Zapisovateľka:

Lenka Sabolová, 0907913421, ouvitazovce@gmail.com


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6