Vyhlásenie Mimoriadnej výzvy č.5 z Plánu obnovy a odolnosti SR, program obnov dom

 22.11.2023

Oznamujem občanom obce, že dňa 15.11.2023 bola vyhlásená mimoriadna výzva č.5 Obnova budov - ide o poskytnutie prostriedkov na obnovu rodinných budov po krupobití okresoch Michalovce a Sobrance a zemetrasení v Prešovkom kraji. 

Naša obec spadá pod obce, ktoré spĺňajú podmienky pre obnovu domov poškodených po zemetrasení. Občania, ktorí sa chcú zapojiť do tejto výzvy, nech sa nahlásia čo najskôr na Obecnom úrade, nakoľko je potrebná obhliadka poškodeného domu súviciaceho so zemetrasení. 

Potrebné informácie k danej výzve sú vyvesené na informačnej tabuli obce a na webovej stránke Slovenskej agentúry životného prostredia. 


    Zoznam aktualít :

    1 2 3 4 5 6 7