Ako triediť odpad

 28.02.2024

Naša Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej iba OZV) NATUR – PACK, a.s. , na území našej obce financuje triedený zber komunálnych odpadov. Zber a ďalšie nakladanie s vytriedenými zložkami, ktoré patria do vyhradeného prúdu odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení zabezpečuje na území našej obce náš zmluvný partner, zberová spoločnosť FÚRA s.r.o..

Dovoľujeme si Vás informovať, že v nadväznosti na pravidelnú tvorbu edukačných materiálov pre naše partnerské samosprávy, sme pre Vás v NATUR-PACKU pripravili nové bannery využiteľné na Vašich webových stránkach. Prostredníctvom zverejneného BANNERA sa Vaši občania dostanú priamo do vzdelávacej časti našej webovej stránky www.naturpack.sk

Zároveň by sme Vám radi dali do pozornosti, že sme začiatkom tohto roku pre Vás spustili nový informačný portál:  www.akotriedit.sk

Týmto portálom sa veľmi jednoducho po zadaní názvu svojej obce/mesta, každý dozvie, aký systém triedeného zberu je aktuálne zavedený v danej samospráve. Samozrejme, aj tu si môžete prezrieť alebo stiahnuť informačný leták k triedenému zberu, alebo online príručku Alchýmia triedenia komunálneho odpadu.

Vzhľadom na to, že je naším spoločným cieľom zvyšovať povedomie u obyvateľov o správnom triedení odpadu, veríme, že využijete spomenuté možnosti na zviditeľnenie tejto témy, keďže Obec podľa zmluvy tieto materiály podľa ich formy a bez zbytočného odkladu vhodným spôsobom sprístupní tak, aby sa stali prístupné čo najširšiemu počtu obyvateľov Obce, a rovnako na základe požiadavky NATUR-PACK zabezpečí ich priebežnú obmenu.

Zasielame Vám zároveň odkazy na materiály súvisiace s propagáciou triedeného zberu komunálnych odpadov, kt. môžete využiť, či už v rámci škôl/škôlok, alebo na svojej webstránke, resp. podľa možností obce.

Užitočné odkazy sa nachádzajú na našej stránke v sekcii Na stiahnutie, Dokumenty OBCE: 

Napríklad:

a Dokumenty pre VEREJNOSŤ:
https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-verejnost/


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6