Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3-63/2021-230 tabletový počítač Samsung Galaxy Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
1/2022 Kybernetická bezpečnosť Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: BM PROTECT s.r.o.
0 €
1 Výkon činnosti oprávnenej osoby Odb.: Obecný podnik Víťazovce, s.r.o.
Dod.: JUDr.Radovan Bilý, advokát
0 €
1/2023 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Fúra, s.r.o.
0 €
RA-SNCA/20195812 Elektronická pečať Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: NASES
0 €
22/35/010/81 § 10 - aktivačná činnosť Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
863/10/2022 Prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
0 €
41/010/22 Predfinancovanie dotácie projektu Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
55 083.50 €
05/2022 Magnetky obce Víťazovce Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Matúš Kimák
200 €
4/2022 AUDIT účtovnej závierky 2021 Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Ing. Matúš Karas
420 €
462022 Zmluva o dielo Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: MARO, s.r.o.
83 716.14 €
1073/2022/OPR Zmluva o poskytnutí dotácie Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
55 083.50 €
Zmluva o bežnom účte Zmluva o bežnom účte Odb.: Obecný podnik Víťazovce, s.r.o.
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
032022 Príkazná zmluva Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
400 €
Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Víťazovce
Dod.: Fúra, s.r.o.
1 €
22022 Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Odb.: Obecný podnik Víťazovce, s.r.o.
Dod.: JUDr.Radovan Bilý, advokát
250 €
Generované portálom Uradne.sk