Pozvánka na jazdeckú akadémiu Víťazovce 2014

 29.01.2018

Vážení spoluobčania,

Obec Víťazovce si Vás dovoľuje pozvať na Jazceckú akadémiu Víťazovce 2014, ktorá sa uskutoční v dňoch 31. Augusta a 1. Septembra 2014.

Projekt: "Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky"
Číslo projektu: WTSL.02.01.00-18-183/10
Projektový partner: Obec Víťazovce

"Jazdecká akadémia" v obci Víťazovce je projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.