Oslavy obce VÍŤAZOVCE - 3.júl 2011

 29.01.2018

V nedeľu 3 júla o 13,00 hod. sa v našej obci uskutočnili oslavy 560. výročia prvej písomnej zmienky o obci Víťazovce.

V to nedeľné popoludnie sa stretli obyvatelia obce v Dome športových hier na posedení pri guľaši, ktorý pripravili poslanci OZ, pohári vína, piva či kávy za doprovodu hudobnej skupiny GRAND.

Príjemným spestrením posedenia bolo vystúpenie  detí z materskej školky v Jankovciach , ktorú navštevujú aj deti z našej obce. Ich vystúpenie malo veľký spech za čo boli nielen vystupujúce odmenené rôznymi sladkosťami a atraktívnou nafukovacou šmykalkou v podobe hradu, o ktorú bol veľký záujem. Samozrejmosťou pre detí či dospelých bola aj čapovaná kofola.

Naplanovaných bolo viacero detských súťaží, no celodenný dážď nám zabránil aj v iných letných športových 
aktivitách. obsluhu hostí zabezpečovali poslanci OZ a ženy z aktivačnej činnosti.Aj napriek nepriaznivému počasiu účasť bola prekvapujúco vysoká. Stretnutie pokračovalo večernou veselicou, ktorá končila  mierne po polnoci.

Tieto oslavy oslavy bolo možné zorganizovať aj vďaka sponzorskému daru  podnikateľky p. Anny Kondrátovej.  Sponzorsky nás podporila aj firma NEMEC - elektromontáže.

Foto - viď fotogaléria