Upratovanie Domu nádeje | Fotogaléria

Dňa 08.06.2020 o 11:00 sa po spoločnej dohode stretli 4  ženy z Únie žien a precízne upratali Dom nádeje.

Veľká vďaka patrí:

Milke Nemčickej

Betke Žákovej

Táni Landovej a 

predsedníčke únie žien Pavlínke Bučkovej.


Zoznam fotogalérií

1 2 3 4