PSK - Nákup stoličiek do spoločenskej sály Domu športu v obci Víťazovce

 06.07.2023

Dňa 23. 3. 2023 sme požiadali o dotáciu v rámci Výzvy poslancov 2023 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z vlastných príjmov PSK pre rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 pod názvom projektu „Nákup stoličiek do spoločenskej sály Domu športu v obci Víťazovce“.

Stoličky sme zakúpili dňa 18.7.2023

Predmetom projektu bolo vymeniť opotrebované vybavenie sály v Dome športu zakúpením 100 ks stoličiek. Výmenou interiérového vbavenia sa zlepšila a skrášlila sála na kultúrno-spoločenské akcie, tým bude umožnený dôstojnejší priebeh kultúrnych podujatí. 


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7