Nadácia Alianz - merač rýchlosti

 28.06.2023

Starostka obce požiadala Nadáciu Alianz o nenávratný finančný príspevok na merače rýchlosti do našej obce. Žiadosť nám schválili a poskytnú našej obci 2000€ na nákup zariadenia. 

Merač rýchlosti bude umiestnený v najrizikovejšej časti obce a to na jej začiatku v smere od Ohradzian.

Bezpečnosť občanov je prvoradá!


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6