Výsledok komunálnych volieb 2022 v obci Víťazovce

 31.10.2022

Výsledky komunálnych volieb

 konaných 29.10.2022 v obci Víťazovce

Volebná účasť bola vyše 70%

  • z 256 voličov zapísaných na zozname bolo odvoliť 186

Za starostku obce bola zvolená:

Ing. Veronika Pošiková s počtom hlasov 141

Neúspešný kandidát na starostu:

Peter Kovaľ s počtom hlasov 40

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

  1. Ing. Marek Žak s počtom hlasov 125
  2. Jozef Valach s počtom hlasov 114
  3. Ing. Miroslav Kondrát s počtom hlasov 106
  4. Ing. Pavol Mikloš s počtom hlasov 102
  5. Peter Ovšany s počtom hlasov 73

Neúspešní kandidáti za poslancov do obecného zastupiteľstva:

  1. Ján Pavlovský s počom hlasov 71
  2. Anna Kručeková s počtom hlasov 67
  3. Mgr. Anna Kiškovská s počtom hlasov 51
  4. Matej Merčák s počtom hlasov 34



Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7