Voľby 2022 do samospráv obcí a miest

 13.06.2022

Termín predloženia kandidátnej listiny mimo pracovnej doby si splnomocnenec, alebo kandidát dohodne vopred telefonicky so zapisovateľkou na  telefónnom čísle 0577795431 v pondelok až piatok od 8:00 do 12:00.


Volebná miestnosť – Obecný úrad Víťazovce č.d. 90, 067 24  Víťazovce


Aktuálny počet obyvateľov obce Víťazovce je 311 (k 25.08.) - priebežne aktualizujeme

Všetky potrebné informácie nájdete ná tejto stránke.

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6