Voľby 2022 do VÚC

 13.06.2022

Volebná miestnosť – Obecný úrad Víťazovce č.d. 90, 067 24  Víťazovce


Všetky potrebné informácie nájdete ná tejto stránke.

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Zoznamy kandidátov sú uverejnené na stránke:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/volby/volby-2022/


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6