ZMOS - POMOCNÁ RUKA UKRAJINE

 01.03.2022

Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo Transparentný účet.

Transparentný účet je verejne prístupná a otvorená peňaženka, z ktorej bude zrejmé, kto finančne prispel na pomoc samosprávam v zvládaní humanitárnej pomoci. O jej prerozdeľovaní budú na základe konzultácií rozhodovať predsedovia dotknutých regionálnych združení miest a obcí, ktorí detailne poznajú situáciu v regiónoch.

Číslo transparentného účtu s názvom

ZMOS_POMOC_UKRAJINE  je

SK25 0900 0000 0051 8801 0894.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7