AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

 04.10.2021

Nachádzame sa v poľovnom revíri s výskytom AMO.

1. V lese sa pohybujte  len po chodníkoch a cestách

2. Nikdy nechytajte nájdené uhynuté diviaky

3. Psa držte na vôdzke

4. Ak nájdete uhynutého diviaka, tak to telefonicky nahláste na t.č. 0907 991 957


    Zoznam aktualít :

    1 2 3 4 5 6