Rekonštrukcia detského ihriska pri Dome športu - PSK dotácia

 03.08.2021

V obci Víťazovce sa v rámci projektu podporeného z rozpočtu PSK zrekonštruovalo detské ihrisko, ktoré sa nachádza pri Dome športových hier. Toto detské ihrisko je sprístupnené ako deťom, tak i celej verejnosti, najmä pre mladšie deti v sprievode rodičov. Zrekonštruovaním detského ihriska bol naplnený cieľ projektu, ktorým bolo vybudovať bezpečné ihrisko a tým zlepšiť možnosti trávenia voľného času pre naše deti. Zrekonštruovaným ihriskom im sú poskytnuté možnosti na rozvoj motoriky a sociálnych interakcií vzájomným kontaktom s inými deťmi. Vytvoril sa zároveň priestor pre rodičov, kde sa môžu stretnúť a posedieť si kým sa ich deti hrajú.


    Zoznam aktualít :

    1 2 3 4 5 6 7