Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

 29.06.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorý do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a k nej prislúchajúci Zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o vrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa §22 zákona č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravili a k nej prislúchajúci Zoznam vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5