Asistované dosčítanie obyvateľstva

 14.05.2021

Asistované sčítanie v obci Víťazovce

Podľa aktuálneho stavu sa spúšťa asistované sčítanie vo všetkých obciach 3.5. 2021.

Nakoľko by asistované sčítanie mohli zneužiť podvodníci vydávajúci sa za mobilných asistentov, vytvorili sme informačné materiály s radami, odporúčaniami a postupmi pre širokú verejnosť a najmä pre ľudí, ktorí asistované sčítanie budú potrebovať. 

Odbor prevencie kriminality kancelárie MINV SR v spolupráci so ŠÚ SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5