Dosčítanie obyvateľov

 29.04.2021

Dosčítavanie obyvateľov 2021

Od 3.5.2021 do 13.6.2021 sa koná asistované sčítanie tých obyvateľov, ktorí sa z rôznych príčin nevedeli , zabudli alebo nemali možnosť sa  sčítať elektronicky. Asistované sčítanie vykonávajú vyškolení asistenti menovaní mestom, ktorí sa preukážu  preukazom asistenta sčítania.

Prvá možnosť je , že vás sčíta mobilný asistent.   Počas doby asistovaného sčítania  zavolajte na mestský úrad,   číslo telefónu:  0577795431, alebo 0907913421. Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Druhá možnosť je , že sa sčítate osobne na mestskom úrade pomocou stacionárneho asistenta

Máte teda dve možnosti ako sa asistovane sčítať:

1. Mobilný asistent, o ktorého požiadate telefonicky

Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu požiadate zavolajte na č. tel. 0577795431, prípadne 0907913421.

2. Stacionárny asistent na kontaktnom mieste

Sčítajte sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania osobne na kontaktnom mieste, ktorý sa nachádza na obecnom úrade vo Víťazovciach. Zavolajte na telefónne číslo: 0907913421, kde dohodnete podrobnosti sčítania.Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5