Odpustová slávnosť

 06.07.2020

Dňa 5.7.2020 na slávnosť sv. Cyrila s Metoda bola v našej obci odpustová slávnosť,  ktorú

celebroval emeritný arcibiskup košickej arcidiecézy mons. Alojz Tkáč. Po sv. omši bol  spolu s

pánom Farárom Mgr. Vincentom Pristašom, kántorom p. Bazárom, kostolníkom p. Kiškovským, starostkou obce

Ing. Veronikou Pošikovou, kurátormi a poslancami OZ pozvaný na slávnostný obed do DŠH.

Posedenie bolo veľmi príjemné.

Bolo nám cťou...


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5