Oznam - Opatrenie COVID-19

 23.03.2020

Vážení občania, vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR  a opatrenia zamerané na ochranu zdravia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírusu)  stránkové hodiny Obecného úradu s účinnosťou od 16. marca až do odvolania budú v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. Vstup len s ochrannými rúškami  alebo alternatívou. V prípade potreby riešenia problémov kontaktujte telefonicky starostku obce
  • Obec Zakazuje organizovanie akýchkoľvek kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na území obce.
  • Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia sa nariaďuje obmedzenie návštev na nevyhnutnú mieru a používanie ochranných rúšok na verejnosti. Používaním rúšok chránime nielen seba, ale aj ostatných.
  • Obec Víťazovce  oznamuje, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné zastavuje všetky aktivity zamerané na zvyšovanie zamestnanosti pre UoZ (všetky národné projekty, rekvalifikačné a kompetenčné kurzy, projekty pri ktorých dochádza ku kontaktu s väčším počtom osôb, kontakty na ÚPSVaR)
  • Obec žiada všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia – z akejkoľvek krajiny, aby svoj príchod do obce nahlásili emailom na ouvitazovce@gmail.com alebo telefonicky 0905 541 629
  • Obec žiada všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržali nariadenia Verejného Zdravotníctva SR a po príchode zostali v karanténe po dobu 14 dní – čo znamená, že nesmú vychádzať z domu!!! Ak sa budú zdržiavať v domácnosti kde sú  rodinný príslušníci, aj tí musia byť v karanténe po dobu 14 dní a nesmú opúšťať trvalé bydlisko.
  • Ak bude zistené porušenie nariadenia, bude na dotyčné osoby podané trestné oznámenie
  • Obec žiada všetkých občanov, ktorí cestujú prostriedkami hromadnej dopravy, chcú ísť na poštu a do miestneho obchodu, aby používali ochranné rúška
  • Obec oznamuje, že na základe rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja budú od 23. marca autobusy premávať režime ako v SOBOTU.

                                                                                                                         Ing. Veronika Pošiková 

                                                                                                                               starostka obceZoznam aktualít :

1 2 3 4