KORONAVÍRUS

 05.03.2020

V čase šírenia koronavírusu je nesmierne dôležité dodržiavanie hygienických pravidiel aj v oblasti triedenia odpadov. Z uvedeného dôvodu Vás firma NATUR-PACK, ktorá vyváža v našej obci triedený odpad (plasty,sklo,papier..) Vás žiada, aby ste použité ochranné rúška a rukavice nevyhadzovali do separovaného odpadu, ale do komunálneho odpadu.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4