Karpatská kraslica

 06.02.2020

Dobrý deň,
vážená pani starostka, vážený pán starosta, 
    Vihorlatské múzeum v Humennom si Vás dovoľuje osloviť so žiadosťou o spoluprácu pri sprostredkovaní možnosti účasti autorov kraslíc z Vašej obce na medzinárodnej súťažnej výstave kraslíc Karpatská kraslica 2020 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.
    Vihorlatské múzeum v Humennom  v rámci prípravy XXVIII. ročníka medzinárodnej výstavy kraslíc Karpatská kraslica 2020  vyzýva širokú verejnosť k aktívnej účasti na medzinárodnej výstave kraslíc formou  autorskej prezentácie.  Výstavné kolekcie kraslíc je potrebné doručiť do Vihorlatského múzea poštou alebo osobne do 28. februára 2020.
   Informácie o podmienkach účasti  sú súčasťou e-prílohy a spolu s potrebnými dokumentmi sa  nachádzajú sa na www.muzeumhumenne.sk  (Aktuality)
    Zároveň si Vás a Vašich občanov  dovoľujeme pozvať na výstavu, ktorá bude v galerijných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom verejnosti prístupná od 12. marca do 26. apríla 2020.
   
Ďakujeme za Vašu priazeň a láskavú podporu.
S úctou
Mgr. Jana Fedičová
marketing
Vihorlatské múzeum v Humennom

Zoznam aktualít :

1 2 3