Chráňme svoje majetky

 08.11.2019

                          CHRÁŇME SVOJE  MAJETKY                             

⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂

  • Začala sa vykurovacia  sezóna a s ním zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov rodinných domov. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu je nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov. Patrí tu nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácií s otvoreným ohňom, horľavinami, žeravým popolom alebo nevyhovujúci stav vykurovacích telies. Za účelom eliminácie požiarov v obytných domov a iných objektov sa odporúča skontrolovať stav vykurovacích telies, dbať na ich kontrolu počas užívania. Vykurovať správnym palivom nie domácim odpadom, plastov a iných vysoko horľavých látok, čím dochádza k znečisteniu ovzdušia.

  • Prosíme občanov obcí aby v zime kedy sa zmráka, stmieva a je sychravé obdobie oveľa väčšie ako v ostatných ročných obdobiach mysleli na svoju vlastnú bezpečnosť na cestách a nosili na sebe reflexné prvky ktoré minimalizujú rizika zrážky osobných vozidiel a chodcov. Aj tu platí staré známe ,, Nielen dobre vidieť ale aj byť videný“

  • Blížiace sa vianočné obdobie prináša so sebou viacero udalostí ktoré sú spojené so vznikom požiarov v domácnostiach v súvislostí z adventnými vencami, vianočných stromčekov alebo zábavnou pyrotechnikou. Preto dbajme na to aby sa naša sviatočná idylka v priebehu minúty nezmenila na horúce peklo ktoré v najlepšom prípade bude znamenať ,,len“ značné materiálne škody v domácnosti, v tom horšom aj ohrozenie zdravia a života v dôsledku požiaru.Zoznam aktualít :

1 2 3