Naša obec v Podvihorlatských novinách

 05.11.2019

https://drive.google.com/file/d/1RXQyqfgo9XYKcBZ2XHa3e-Xrus-4S_-C/view

Kultúrna akcia:          Deň obce Víťazovce a súťaž vo varení gulášu

Dňa:                          1. septembra 2019

Uverejnené v Podvihorlatských novinách  č. 36 zo 2.9..2019 str. 6

https://drive.google.com/file/d/1gbwyTGHdHery_HOgHeXWsN_hlJu5SWxE/view

Kultúrna akcia:         Mesiac úcty k starším

Dňa:                         27. októbra 2019

Uverejnené v Podvihorlatských novinách č. 45 zo 4.11.2019 str. 4


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6