Kamerový systém v obci Víťazovce - ,,Projekt bol finančne podporený radou vlády SR pre prevenciu kriminality,,

 05.11.2019

Z m l u va č296/2019/OO

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

uzatvorená podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2008 Z. z.“) a príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, a podľa uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 1 zo dňa 26. septembra 2019 k schváleniu dotácií z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2019 medzi:


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6