Parlamentné voľby 2020

 17.10.2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 04.11.2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou, doručovanie žiadosti o hlasovacie preukazy a na doručovanie delegačných listín pre členov do volebných komisií

ouvitazovce@gmail.com

-            obec je povinná prijať doručenú žiadosť o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky, aj keď voľby ešte neboli vyhlásené

 Všetky potrebné informácie nájdete na stránke http://www.minv.sk/?nr20-posta2


Zoznam aktualít :

1 2 3 4