Poľsko - slovenská spolupráca

 14.08.2019

Dňa 24.7.2019 sme na obecnom úrade vo Víťazovciach podpísali ,,Dohovor partnerov o realizácii mikroprojektu,,  so starostom poľského mesta Lubaczów Mgr. Zenonom Swatekom.

Dohovor o realizácii individuálneho mikroprojektu s názvom: 

Geoturistická trasa regiónu Roztocze Wschodnie – trvalo udržateľné využitie kultúrneho dedičstva a prírodného bohatstva okresu Lubaczów

Dohovor nájdete v dokumentoch na našej stránke.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7