Miera vytriedenosti zmesového a triedeného odpadu

 12.07.2019

Odkaz na dokument:

http://www.vitazovce.sk/files/2019-07-12-094417-miera_vytriedenia.pdf

Miera vytriedenia zmesového odpadu v našej obci je veľmi nízka. Obec nesmie doplácať na vývoz odpadu za občanov. Obec Víťazovce každoročne dopláca nie malú sumu. Je to preto, lebo občania obce málo recyklujú. Ak by sme recyklovali viac, miera vytriedenia by bola vyšia a cena za vývoz odpadu by bola nižšia. Ročný poplatok za vývoz odpadu na jedného obyvateľa v našej obci je niečo cez 8€. Od roku 2020 sa poplatok bude zvyšovať. Nemôže za to nik iný, len my obyvatelia.

Veľmi jednoduchá rada na záver:

Červené gumové vrece je na plechovky

Žlté vrece je na PET fľaše a na iné zmiešané plasty

Zelené vrece na sklo

Modré na papier

Ak by sme všetok odpad triedili do uvedených vriec, tak KUKA nádoby by ostali skoro prázdne a tým, by sa poplatky za zber zmiešaného odpadu znížili.

Zber triedeného odpadu je zadarmo, spoplatnený je len zber ZMIEŠANÉHO odpadu!!!


Zoznam aktualít :

1 2 3 4