Oznámenie k spoločenskej akcii

 10.05.2019

Obec Víťazovce ako organizátor dnešného spoločenského podujatia Vám oznamuje,  že z podujatia bude vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na našom webovom sídle www.vitazovce.sk v sekcii „FOTOGALÉRIA“.

Vaše osobné údaje budú spracúvané v zmysle článku 6 ods. 1, písm. f) (Oprávnený záujem prevádzkovateľa) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Bližšie informácie k spracúvaným osobným údajom získate na našom webovom sídle v sekcii „OCHRANA OSOBÝCH ÚDAJOV“ alebo priamo na Obecnom úrade vo Víťazovciach.Zoznam aktualít :

1 2 3