Nákup športového náčinia

 06.05.2019

„Projekt – Nákup športových potrieb a výbavy  je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

Program: 1 ,,Šport“

Podprogram: 1.2 Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru

Koncom apríla 2019 bola obci Víťazovce schválená dotácia na nákup športového náčinia a potrieb z Prešovského samosprávneho kraja.
Ďakujeme poslancom VÚC, že hlasovali pre našu obec.

Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7