Výzva pre majiteľov psov

 11.03.2019

                                                                                 Výzva pre majiteľov psov

         Obec Víťazovce na základe  opakujúcich sa sťažností od občanov obce dôrazne vyzýva majiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách a znečisťovaniu verejných priestranstiev psami. Majiteľ psa je podľa zákona č. 282/2002 povinný zabrániť voľnému pohybu psa. Na území obce Víťazovce je voľný pohyb psov zakázaný. Priestupku sa dopustí ten, kto nezabráni voľnému pohybu psa. Za tento priestupok obec uloží pokutu až do výšky 165 €.

Ak sa držiteľ psa dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uvedenej pokuty.

        Na základe vyššie uvedeného dôrazne vyzývame majiteľov psov, aby vytvorili také opatrenia, ktorými zabránia voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách obce a zamedzia znečisťovaniu verejných priestranstiev psami a vyhli sa tak sankciám zo strany obce.Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6