Kniha o migrácii Poliakov

 28.11.2018

Reemigracja Polaków z Czechoslovacji w roku 1948

Kniha je v Poľštine...

Spomínajú sa v nej obce Poloma, Víťazovce, Jasenovce, Jasenovské Vrchy...

Sú v nej aj staré fotografie...

Bolo mi to poslané od autora knihy Tomasza Jaworskeho, polského historika...

                                                                                                                     Sabolová Lenka, bc.

                                                                                                                        pracovníčka ocú


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6