Voľby do samosprávy obcí 2018 | Víťazovce | Oficiálne stránky obce
 

Voľby do samosprávy obcí 2018

 10.08.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018-zverejnenie počtu obyvateľov

 10.08.2018
1.)
Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí
Podľa § 171 ods.9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obec Víťazovce  oznamuje,
že má ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10. júlu 2018
302 obyvateľov.
2.)
Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých sa v nich má zvoliť
Obec Víťazovce  oznamuje,
že má ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10. júlu 2018
Počet volebných obvodov - 1
Počet poslancov - 5
      
                                                                                                                           Jozef Merčák
                                                                                                                                  starosta obce

Zoznam aktualít :

1 2 3