Nový sadzobník poplatkov v obci Víťazovce

Cintorínsky poplatok v sebe zahŕňa úpravu cintorína a vývoz veľkokapacitného kontajneru, nie kopanie hrobov. Celý zoznam poplatkov si môžete prečítať v dokumentoch na stránke obce.

Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7