Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Ptičie

obsah nájdete v dokumentoch , odsek ,,rôzne,,

Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6