Základná organizácia Únie žien Slovenska vo Víťazovciach

V obci sa v priebehu februára 2014 založila Základná organizácia Únie žien Slovenska vo Víťazovciach.

Predsedníčka: Eva Nemcová

Podpredsedníčka: Pavla Bučková

Pokladníčka: Anna Čišovská

Aktivity organizácie:

1. aktivita: Fašiangový ples, ktorý sa konal 22.02.2014

2. aktivita: Deň narcisov - Liga proti rakovine 11.04.2014

3. aktivita: Výstava kraslíc a iných výrobkov a predmetov s veľkonočnou tématikou od 11. 04. 2014 a po Veľkej Noci bude výstava prebiehať ešte 2 týždne.

V roku 2019 sa predsedkyňa Eva Nemcová vzdala funkcie a jej funkciu prebrala vterajšia podpredsedkyňa Pavla Bučková.

Podpredseda -  Katarína Ruščančinová 

Pokladník - Anna Čišovská

V roku 2024 sa vzdala funkcie predsedkyňa Pavla Bučková a z pomedzi členiek sme zvolili za jej nástupkyňu Mgr. Martinu Pločicovú.

Podpredsedkyňa: Katarína Ruščančinová

Pokladník: Anna Čišovská


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6