Šport

Deň športových hier, ktorý sa konal v obci dňa 15.06.2008