Jednodňový výlet do Sarospataku

 17.06.2019

                                                             J E D N O D Ň O V Ý    V Ý L E T

Maďarsko – Sarospatak - termálne kúpalisko

6.8.2019 odchod o 7:00 hod od strednej zastávky

!!! DETI   POTREBUJÚ   PAS !!!

Nahlasovať sa môžete u Anny Čišovskej v miestnych potravinách alebo na Obecnom úrade

Pre deti je prichystané malé občerstvenie.

Sú vítaní aj rodinní príslušníci a priatelia z iných obcí.

Pri plnej obsadenosti autobusu (49 miest) bude cena cestovného

7,00€Zoznam aktualít :

1 2 3